LESY POD JAVORNÍKEM

MYSLIVOST

Odpovědná péče o zvířata

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. V současné době provádíme myslivecké hospodaření na výměře cca 10 000 ha.

Soustředíme se především na chov daňčí zvěře - ten se stal v posledních letech velmi významnou součástí české myslivosti a obliba daňků u lovců stále stoupá.

Chov zvěře je rozsáhlá činnost myslivce. Chovem zvěře se snaží dosáhnout na jemu svěřené honitbě zlepšení životních podmínek a zároveň udržovat stavy zvěře (aby byly v rozmezí mezi kmenovými a normovanými stavy) tedy v případě přemnožení přikročit i k regulaci těchto stavů.

Cíle chovu jsou jednak konzumní, směřují také k dosažení chovu jedinců s vysokou plodností a vysokou živou hmotností a také trofejové, zaměřené na dosažení co nejmohutnější a nekvalitnější trofeje.

Prodej zvěřiny – Milan Novák, 777 988 966

LESY POD JAVORNÍKEM

NAŠE DALŠÍ HLAVNÍ OBORY

Zpracování dřeva

Zpracování dřeva

Vytěžené dřevo zpracováváme v našem provozu na moderních technologiích. Manipulujeme a třídíme ho jako kulatinové výřezy nebo ho dále opracováváme...

Pěstování a ochrana lesů

Pěstování a ochrana lesů

Jsme dynamicky se rozvíjející lesnická a obchodní společnost specializující se na komplexní péči o lesy, odbornou správu lesů, zpracování a prodej...

Těžba dřeva

Těžba dřeva

Těžba dřeva je prováděna klasickou technologii, tj. motorovou pilou a dřevo je přibližováno na odvozní místo lesnickým kolovým traktorem, nebo...

Odpovědná péče o lesní zvěř

Plánovitě trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života na venkově

0%
Zvěř dančí
0%
Zvěř srnčí
0%
Zvěř černá