Těžba dřeva
Těžba dřeva

Těžba dřeva je prováděna klasickou technologii, tj. motorovou pilou a dřevo je přibližováno na odvozní místo lesnickým kolovým traktorem, nebo harvestorovou technologií za použití harvestorového uzlu, kdy harvestor provádí těžbu dřeva a vyvážecí souprava vyveze dřevo na odvozní místo. Na méně přístupných místech je k přiblížení dřeva využíváno koní, nebo lanovky. Těžba dřeva a jeho přiblížení na místo odvozu je prováděna odborně způsobilými pracovníky s použitím profesionální techniky s důrazem na bezpečnost práce. Samozřejmostí je použití technologií a technologických postupů šetrných k přírodě.

Po pokácení, odvětvení a rozmanipulování stromů se kmeny, nebo výřezy přibližují koňskými potahy k přibližovacím linkám, po kterých jsou následně přibližovány traktorem s navijákem nebo vyváženy traktorem s vyvážecím vlekem na odvozní místo. Zde se delší surové kmeny následně manipulují na výřezy, a po roztřízení na sortimenty jsou potom odváženy odvozní soupravou přímo ke zpracování.