Myslivost
Myslivost

Myslivost tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. V současné době provádíme myslivecké hospodaření na výměře cca 10 000 ha.
Soustředíme se především na chov daňčí zvěře – ten se stal v posledních letech velmi významnou součástí české myslivosti a obliba daňků u lovců stále stoupá.

Chov zvěře je rozsáhlá činnost myslivce. Chovem zvěře se snaží dosáhnout na jemu svěřené honitbě zlepšení životních podmínek a zároveň udržovat stavy zvěře (aby byly v rozmezí mezi kmenovými a normovanými stavy) tedy v případě přemnožení přikročit i k regulaci těchto stavů.

Cíle chovu jsou jednak konzumní, směřují také k dosažení chovu jedinců s vysokou plodností a vysokou živou hmotností a také trofejové, zaměřené na dosažení co nejmohutnější a nekvalitnější trofeje.

Prodej zvěřiny (dančí, černá, srnčí, jelení) – Milan Novák, 777 988 966