Myslivost

Myslivost

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře.

Více zde

Lesnictví

Lesnictví

Zakládání, obnova a ochrana lesa, těžba dřeva, chov a ochrana lesní zvěře v souvislosti s lesním provozem. Dalším cílem je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese.

Více zde

Výroba palivového dřeva

Výroba palivového dřeva

Nabízíme různé druhy palivového dříví pro individuální potřebu i pro další zpracování. Nabízíme jehličnaté a listnaté palivo štípané, v délce 1 m a krácené na 25 cm až 50 cm.

Více zde

Pilařská výroba

Pilařská výroba

Vytěžené dřevo zpracováváme v našem provozu na moderních technologiích. Manipulujeme a třídíme ho jako kulatinové výřezy nebo ho dále opracováváme na dřevařské výrobky pro stavebnictví, energetiku a další obory.

Více zde